پروفایل رضا بهرامی در وب سایت اهل قلم ایران

Reza Bahrami Iran Pen Society Profile

درباره وب سایت اهل قلم

واحد اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، از سال 1381 تاكنون با چشم‌انداز تبدیل شدن به اصلی‌ترین پایگاه تولید، پردازش و ارائه اطلاعات و همچنین توسعه نقد و تحقیق در حوزه كتاب و فرهنگ فعالیت می‌کند و مسئولیت ثبت اطلاعات و ارائه خدمات اهل قلم را به عنوان مجری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده دارد. این واحد شامل دو بخش خدمات اهل قلم و سرای اهل قلم است.

Reza BahramiAuthor posts

Reza Bahrami

Comments are disabled.